تعمیر گیربکس تخصصی اتوماتیک

 

ماشین تویوتا کمری هیبریدی

بررسی مشخصات تویوتا کمری هیبرید 2015 - 2016 | bama

مشخصات فنی تویوتا کمری هیبریدی

نام خودرو تویوتا کمری هیبریدی
کشور سازنده
پرچم کشور
ژاپن
سال (طراحی) 2015

مشخصات فنی

موتور 4 سیلندر 16 سوپاپه
حجم موتور 2494 سی سی
تنفس موتور تنفس طبیعی
انتقال نیرو دیفرانسیل جلو
حداکثر قدرت 205 اسب بخار در 6200 دور در دقیقه
حداکثر گشتاور 213 نیوتن متر در 4800 دور در دقیقه
جعبه دنده E-CVT
شتاب 0 تا 100 7.6 ثانیه
حداکثر سرعت 186 کیلومتر در ساعت
وزن 1635 کیلوگرم
اندازه (میلیمتر) 4850 طول – 1825 عرض – 1470 ارتفاع
فاصله بین دو محور 2775 میلیمتر

مصرف سوخت و استانداردها

مصرف سوخت داخل شهر 5.5 لیتر در هر صد کیلومتر
مصرف سوخت خارج از شهر 6 لیتر در هر صد کیلومتر
مصرف سوخت ترکیبی 5.7 لیتر در هر صد کیلومتر
حجم باک 64 لیتر
استاندارد آلایندگی
میزان تولید CO2 121 گرم در هر کیلومتر
استاندارد امنیت

امکانات تویوتا کمری هیبریدی

ترمز و پایداری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻟﻐﺰش ﺧﻮدرو TRC – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮدرو VSC – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺗﺮﻣﺰ BAS – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻤﮏ ﻫﺪاﯾﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺮﻣﺰ EBD – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ ABS – ﺗﺮﻣﺰ ﻋﻘﺐ دﯾﺴﮑﻰ – ﺗﺮﻣﺰ ﺟﻠﻮ دﯾﺴﮑﻰ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﻧﺪه
کیسه هوا کیسه هوای زاﻧﻮﯾﻰ راﻧﻨﺪه – ﭘﺮده اى – راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﺒﯿﻦ ﺟﻠﻮ – ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﻠﻮ
سیستم صوتی ﺑﻠﻮﺗﻮث – ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر – 6 ﻋﺪد ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه DVD/MP3/USB/AUX/FM/AM – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ
دیگر تجهیزات ﺗﻮدوزى ﭼﺮﻣﻰ – 8 ﺟﻬﺖ تنظیم ﺑﺮﻗﻰ ﺻﻨﺪﻟﻰ راﻧﻨﺪه – ﮔﺮم ﮐﻦ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻫﺎى ﺟﻠﻮ – ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻫﺎى ﻋﻘﺐ ﺗﺎﺷﻮ – آﯾﻨﻪ وﺳﻂ اﻟﮑﺘﺮوﮐﺮوﻣﯿﮏ – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دوﮔﺎﻧﻪ دﻣﺎ ﺑﺮاى ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﻠﻮ – ﭘﺮده ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﻘﺐ – ﭘﺮده ﺑﺮﻗﻰ ﻋﻘﺐ – ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎ روﮐﺶ ﭼﺮم و ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎى ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻰ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎى ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ – فرمان برقی ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﻰ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ – ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﻰ – ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ داراى ﮔﺮﻣﮑﻦ – ﺑﺮف ﭘﺎ ﮐﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ دار – ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ آﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺮﻗﻰ – ﮔﺮم ﮐﻦ آﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ – ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻗﯽ آﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ – ﺳﺎن روف – ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻮر ﭼﺮاغ ﻫﺎى ﺟﻠﻮ – روﺷﻦ ﺷﺪن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﺮاغ ﻫﺎ – چراغ های روﺷﻨﺎﯾﯽ در روز – ﻣﻪ ﺷﮑﻦ – ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ورود ﺑﺪون ﮐﻠﯿﺪ و دﮐﻤﻪ اﺳﺘﺎرت – ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎى ﭘﺎرك ﺟﻠﻮ – ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎى ﭘﺎرك ﻋﻘﺐ – دورﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮏ ﭘﺎرك

 

چرا کمری هیبرید بخریم؟ – مجله همراه مکانیک

بررسی تویوتا کمری هیبرید مدل ۲۰۱۶ | مجله پدال

تعمیر گیربکس تخصصی اتوماتیک

تعمیر گیربکس تخصصی اتوماتیک

تعمیر گیربکس تخصصی اتوماتیک

تعمیر گیربکس تخصصی اتوماتیک

تعمیر گیربکس تخصصی اتوماتیک

تعمیر گیربکس تخصصی اتوماتیک

تعمیر گیربکس تخصصی اتوماتیک

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.