تعمیر گیربکس اتومات mvm

 

سیستم خنک کننده موتور

دما در عملکرد موتور نقش اساسی دارد، اگر در کارکرد خودرو خللی ایجاد شود به سیستم خنک کننده موتور ارتباط دارد. سیستم خنک کننده موتور از گرم شدن خارج از حد موتور جلوگیری کرده و حرارت اضافی را خارج می‌کند، این سیستم دما موتور را در حد نرمال نگهداری می‌کند.

افزایش دما موجب باعث از دست رفتن روانکاوی روغن موتور میشود، و به قطعات مختلف خودرو ضربه وارد می‌کند. به کار بردن سیستم خنک کننده موتور افزایش دما را کنترل کرده و گرمای اضافی که وارد سیلندرها می‌شود را خارج می‌کند. این سیستم وظیفه مهمی بر عهده دارد و در همه دورهای موتور آن را در شرایط مساعد حفظ می‌کند.تعمیر گیربکس اتومات mvm

دمای نرمال موتور چقدر است؟

۸۵ الی ۹۵ درجه سانتیگراد میزان دمای نرمال در یک موتور می‌باشد، یک سوم دما به وسیله این قطعه دفع شده و طی عملکرد ترکیب سوخت و هوا درون سیلندر این گرما خارج می‌شود. در چنین حالتی دما به ۲۲۰۰ درجه سانتیگراد رسیده و تمام بخش‌های موتور داغ شده و این دما برای سیلندرها که باید ۲۶۰ درجه بیشتر نباشد بسیار خطر دارد.

اجزاء سیستم خنک کننده موتور

رادیاتور

رادیاتور تشکیل شده از لوله‌هایی ماریچی هستند که به وسیله پره‌های عمودی و افقی پوشش داده شده است، این صفحات میزان محیط موجود برای مبادله حرارت بالا رفته را تنظیم و موجب خنک شدن موتور می‌شود. مخزنی در رادیاتور قرار دارد که مایع خنک کننده را کنترل می‌کند، و زمانی که دما افزایش پیدا می‌کند و رادیاتور تحت فشار قرار گیرد، اضافه آب وارد این مخزن می‌شود. وقتی مایع خنک کننده درون رادیاتور کم شود از طریق این مخزن آب لازم فراهم می‌شود.تعمیر گیربکس اتومات mvm

واتر پمپ

این قطعه که در سیستم خنک کننده موتور قرار دارد موجب به جریان انداختن آب در اطراف بلوک موتور و همچنین رادیاتور می‌شود. نیروی مورد نیاز واتر پمپ از طریق میل لنگ موتور گرفته می‌شود، و از طریق پروانه آب را در فشار و سرعت بسیار بالا وارد مجاری سیستم می‌کند.تعمیر گیربکس اتومات mvm

ترموستات

ترموستات موجود در سیستم خنک کننده موتور مانند یک شیر خودکار عمل کرده و جایگاهش بر روی سیلندر می‌باشد. وقتی دما در حد نرمال باشد ترموستات دریچه‌اش بسته است، ترموستات در حالت عادی مانع ورود آب به قسمت رادیاتور می‌شود. جیوه‌ای که در ترموستات قرار دارد در دمای معین انبساط پیدا کرده و موجب می‌شود دریچه ترموستات باز شده و مایع خنک کننده پایین‌تر از حد معمول رفته و انقباض پیدا می‌کند. با منقبض شدن جیوه موجود در ترموستات فنری که در سیستم وجود دارد دریچه ترموستات را می‌بندد.تعمیر گیربکس اتومات mvm

پروانه خنک کننده

در بیشتر خودرو‌ها از فن برقی استفاده می‌شود، با نصب آن در مقابل رادیاتور در هنگام افزایش دما و باز شدن دریچه ترموستات و جریان پیدا کردن آب موجب خنک شدن پایین آمدن میزان دما می‌شود. پروانه خنک کننده موتور با سرعت بالا به صفحه رادیاتور دمیده و دمای مایع خنک کننده را کاهش می‌دهد.تعمیر گیربکس اتومات mvm

عیب‌یابی سیستم خنک کننده

گام اول پایین بودن سطح مایع خنک کننده

کنترل سطح مایع خنک کننده خودرو به وسیله مخزنی که در کنار رادیاتور انجام می‌شود، به این نکته توجه داشته باشید که هنگام گرم شدن بیش از حد رادیاتور درب آن را باز نکنید. در صورت باز کردن موجب ضربه زدن و سوراخ شدن رادیاتور و شیلنگ می‌شود.تعمیر گیربکس اتومات mvm

گام دوم خرابی فن

در صورتی که در سیم مشکل ایجاد شود فن‌های خنک کننده خودرو از کار بیفتند و یا بروز این مشکل موجب می‌شود فن به خوبی دور نگیرد.تعمیر گیربکس اتومات mvm

گام سوم خرابی ترموستات

وقتی ترموستات در زمانی طولانی کار کند ضعیف شده و به درستی باز و بسته کردن ورودی و خروجی آب را انجام نمی‌دهد. وقتی که مسیر آب به خوبی عکس العمل انجام ندهد، در زمان مناسب گردش آب و خنک‌سازی صورت نمی‌گیرد.تعمیر گیربکس اتومات mvm

گام چهارم فشنگی

زمانی که در سنسور نقصی به وجود بیاید فرمان مناسبی از طرف فشنگی یا سنسور دمای آب دریافت نمی‌شود، و موجب بالا رفتن بی‌دلیل مایع خنک کننده خودرو می‌شود.تعمیر گیربکس اتومات mvm

گام پنجم عملکرد ضعیف واتر پمپ

واتر پمپ پس از گذشت زمان کاردش پایین می‌آید و موجب نقص در تسمه بوجود آمده، و چرخش پروانه به خوبی انجام نمی‌شود. در صورتی که پروانه کار خود را به درستی انجام ندهد در گردش آب مشکل به وجود می‌آید.تعمیر گیربکس اتومات mvm

گام ششم خرابی فشنگی مربوط به آب

در بعضی مواقع خراب شدن فشنگی که مرتبط با آمپر دمای آب باشد به راننده اطلاعات درستی نمی‌دهد، در راننده متوجه بالا رفتن دما نمی‌شود.تعمیر گیربکس اتومات mvm

گام هفتم ضعیف بودن اتصال بدنه

در بخش‌های مختلف بدنه همه خودروها نقطه اتصالی قرار دارد که به قطب منفی مرتبط به باتری خودرو وصل می‌باشد.تعمیر گیربکس اتومات mvm

گام نهایی خرابی موتور خودرو

وقتی واشر سر سیلندر خودرو و اگر تاب بردارد موجب وارد شدن آب به داخل سیلندر می‌شود، آبی که در این قسمت قرار دارد در زمان احتراق بخار شده و از اگزوز خارج می‌شود. راننده با مشاهده بخار و رطوبت در گاز خروجی اگزوز متوجه این خرابی می‌شود.تعمیر گیربکس اتومات mvm

علائم خرابی سنسور خنک کننده خودرو

بررسی چراغ چک خودرو

زمانی که چراغ چک خودرو روشن شود نشان دهنده خرابی خنک کننده خودرو می‌باشد. وقتی خودرو را به کامپیوتر متصل کننده از طریق مدار سنسور تشخیص داده می‌شود، سیستم چراغ چک موتور را روشن کرده و مشخص می‌کند خودرو شما نیاز به چک کردن دارد.تعمیر گیربکس اتومات mvm

پیمودن مسافت کم و افزایش مصرف خودرو

نقص در خنک کننده خودرو سیگنالی به کامپیوتر ارسال کرده و موجب کنترل نادرست فشار سوخت در خودرو می‌شود. در این نوع عیب خودرو میزان مصرف سوخت بالا رفته و خودرو مسافت زیادی را طی نمی‌کند.تعمیر گیربکس اتومات mvm

خارج شدن دود سیاه از لوله اگزوز

وقتی که به درستی سیگنال از خنک کننده به کامپیوتر ماشین ارسال نشود، سوخت موجود احتراق خودرو را با مشکل مواجه می‌کند. وقتی میزان سوخت افزایش پیدا کند در لوله اگزوز سوخته شده و باعث ایجاد دود سیاه می‌شود، این دود سیاه نشان می‌دهد خنک کننده خودرو دچار مشکل شده است. اتفاقات زیر نشان دهنده این خرابی می‌باشد:

 • وقتی اطلاعات درستی از خنک کننده موتور به دیاگ ارسال نشود، موجب مخلوط شدن سوخت و هوای درون موتور می‌شود و موتور این اتفاق را نادرست ارزیابی می‌کند.
 • وقتی سوخت و هوای موتور با هم متناقض باشند و این سوخت زیاد شود، این مصرف بالای سوخت در محفظه احتراق قادر به درست سوختن نیست. در اینجا اگزوز خودرو دود سیاه خارج می‌کند و این نشان دهنده این است که سوخت در لوله اگزوز می‌سوزد.
 • وقتی مقدار دود و سیاهی که از اگزوز بیرون بیاید زیاد باشد، حتما خودرو را خاموش کرده و به تعمیرگاه مراجعه کنید.تعمیر گیربکس اتومات mvm

گرمای بیش از حد موتور

دلیل دیگر خرابی خنک کننده خودرو داغ کردن بیش از حد موتور خودرو است، و این زمانی اتفاق می‌افتد که مایع خنک کننده افت کند. در اینجا سنسور به طور منظم عمل نکرده و فن که در قسمت پشت رادیاتور قرار دارد، این گرما را با چرخش خود کاهش می‌دهد. فن موجود در سیستم خنک کننده به وسیله برق کنترل می‌شود و به سیگنال کامپیوتر و پیام ارسالی وابسته می‌باشد. در صورتی که فن پیام نادرست به طرفش ارسال شود، روشن نشده و همین اتفاق موجب گرم شدن موتور خودرو می‌شود. خودروهایی هستند که دارای فن جداگانه برای خنک کننده خودرو دارند، البته بقیه فقط یک سیستم خنک کننده خودرو را استفاده می‌کنند.تعمیر گیربکس اتومات mvm

کاهش قدرت موتور و آتش سوزی

سوخت باید ترکیب درستی برای بالا رفتن عملکرد موتور داشته باشد، موارد بسیاری می‌باشند که بر وارد شدن سوخت و مدت زمان احتراق تاثیر گذار می‌باشند. دمای موتور بسیار اهمیت دارد که به وسیله سیستم خنک کننده موتور دما کنترل می‌شود. در صورتی که خنک کننده دمای پایین را نشان دهد موجب شده سوخت بیشتر از حد استاندارد غنی شود. در مقابل نشان دادن دمای بالا این ترکیب سوخت کاهش پیدا کرده و در این حالت سوخت کافی به موتور نمی‌رسد. وقتی این سوخت به طور کافی به موتور ارسال نشود، موجب انفجار موتور شده و یا موتور ریپ می‌زند.تعمیر گیربکس اتومات mvm

چگونگی تشخیص خرابی سیستم خنک کننده موتور

وقتی دستگاه دیاگ در دسترس داشته باشید به راحتی می‌توانید در منزل نقص سنسور را تشخیص دهید. در صورت نداشتن دستگاه دیاگ به مکانیکی مراجعه کنید. وقتی که شروع به استارت زدن کنید و در دمای عادی خودرو روشن نشود، نشان می‌دهد سیستم خنک کننده موتور دچار نقص شده است. برای این تشخیص می‌توانید نشتی گاز را بررسی نمایید و اگر نشتی وجود نداشت، به خراب بودن خنک کننده شک کنید. دو سیم در سنسور خنک کننده وجود دارد که به وسیله اهم کنترل می‌شود، جهت چک کردن اهم از مولتی متر دیجیتالی استفاده نمایید.تعمیر گیربکس اتومات mvm

روشی ساده برای تشخیص خرابی سیستم خنک کننده موتور:

 1. جای سیستم خنک کننده را در دفترچه راهنمای اتومبیل خود پیدا کنید.
 2. فیش قرمز را به انتها و فیش مشکی را به سطح فلزی متصل کنید و سنسور مولتی متر دیجیتال را به سیستم مایع خنک کننده متصل شود.
 3. اکنون ارقامی بر روی دستگاه مولتی متر می‌آید.
 4. با روشن کردن موتور اجازه دهید چند دقیقه کار کند.
 5. ببینید چه اطلاعاتی از طریق دستگاه مولتی متر برای داغ بودن موتور داده می‌شود.
 6. اینکار را تا زمانی که موتور داغ نباشد ادامه بدهید.
 7. میزان خرابی را می‌توانید با تفاوت میزان کاهش خاموش بودن خودرو و یا بالا بودن آن مشخص کنید.
 8. مشخص کنید که میزان اهم در مقدار حداقل و حداکثر بیش از ۲۰۰ اهم است.
 9. در صورت بالا نبودن ۲۰۰ اهم باز هم سیستم خنک کننده موتور دچار نقص می‌شود.

سیستم خنک کننده موتور دمای موتور را نظارت می‌کند، و این سیستم از طریق مقاومت الکتریکی مایع خنک کننده را مورد بررسی قرار می‌دهد. در صورتی که کامپیوتر دمای بالای موتور را نشان دهد، موجب کاهش تنظیمات در موتور می‌شود. با انجام بررسی‌های لازم عیوب احتمالی را تشخیص داده و مانع افزایش دما در موتور می‌شوید.تعمیر گیربکس اتومات mvm

شایع‌ترین علائم خرابی سیستم خنک کننده موتور

 • گرمای بیش از اندازه موتور
 • به سختی خودرو استارت می‌خورد
 • بنزین زیاد مصرف می‌شود.
 • بررسی چراغ چک روشن موتور و فن‌ها به خوبی کار نمی‌کنند.

هنگام بروز هر کدام از موارد به مکانیک مراجعه نمایید و این مشکل را حل نمایید تا مشکلات بیشتر نشود. برای اینکه از بالا رفتن آمپر آب جلوگیری کنید باید سیستم خنک کننده سالم باشد، و حتما مایع درون آن را چم کنید. در زمان رانندگی به آمپر توجه نمایید و در صورتی که دمای موتور افزایش پیدا کرد برای اینکه موتور جوش نیاید کارهای لازم را انجام دهید. اگر متوجه شدید فن کار می‌کند ولی دمای موتور رو به افزایش است، ممکن است آب کم باشد در اینجا موتور را خاموش کرده و هر چند لحظه یک استارت بزنید. در این حالت ۳ حالت پیش می‌آید:تعمیر گیربکس اتومات mvm

 • وجود هوا در سیستم

اگر در این سیستم هوایی وجود داشته باشد، مانع گردش آب می‌شود و در اینجا دمای موتور بالا می‌رود.تعمیر گیربکس اتومات mvm

 • قفل کردن ترموستات

برای تشخیص به رادیاتور دست زده و چک کنید دما در چه حدی است، و در صورتی که رادیاتور سرد باشد ولی آمپر دمای بالا را نشان می‌دهد یعنی ترموستات قفل کرده است. در چنین حالتی خودرو را خاموش کنید و ترموستات را عوض کنید. وقتی مایع خنک کننده زود عوض نشود و همچنین جرم درون سیستم موجب قفل کردن ترموستات می‌شود.تعمیر گیربکس اتومات mvm

 • مسدود کننده رادیاتور

برای اینکه رادیاتور چرم نداشته باشد به رادیاتور ساز مراجعه کنید. با بررسی سیستم مشخص می‌کند رادیاتور چه میزان جرم گرفتگی دارد. وقتی رادیاتور جرم داشته باشد آب به راحتی گردش نمی‌کند و مانع خنک شدن موتور می‌شود. در زمان‌های معمولی به دلیل اینکه فشاری بر روی موتور نیست مشخص نمی‌شود، و در زمان فشار بالا بر روی خود رو خرابی معلوم می‌شود.تعمیر گیربکس اتومات mvm

درباره ما

درباره گیربکس و انواع آن هر سوالی که داشتید از ما بپرسید. مرکز تعمیرات تخصصی گیربکس تهران یک مرکز تعمیرات و فروش گیربکس است که با انواع خدمات منحصربه‌فرد خود در خدمت شما است. مرکز ما خدمات مختلفی را برای مشتریان خود در نظر گرفته است که شامل تمامی موارد مربوط به تعمیرات و البته فروش گیربکس است.

تست و عیب‌یابی گیربکس خودرو شما اولین مرحله خدمت‌رسانی متخصصان ما در مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس تهران است. در ضمن باید اشاره کنیم که تمامی ابزار و امکانات مورد استفاده در مرکز ما ‌به روز بوده و از پیشرفته‌ترین فناوری روز بهره می‌برند.

علاوه بر انواع خدمات درباره گیربکس که توسط ما و در تعمیرگاه گیربکس تهران ارائه می‌شوند، برخی از خدمات هم وجود دارند که از طریق فضای آنلاین خدمت مشتریان عرضه می‌گردند ، رزرو نوبت از طریق واتس‌اَپ.
برای سریع‌تر و راحت‌تر بودن پروسه رزرو وقتِ تعمیرگاه، شما عزیزان می‌توانید از طریق واتس‌اَپ اقدام کنید. در هر زمانی که اقدام به رزرو نوبت کنید، همکاران ما بلافاصله نسبت به پاسخ‌گویی اقدام کرده و وقت مد نظر شما را برای مراجعه به تعمیرگاه هماهنگ می‌کنند.

تعمیر گیربکس اتومات

تعمیر گیر بکستعمیر گیربکستعمیر گیربکس آزراتعمیر گیربکس اتوماتتعمیر گیربکس اتومات تهرانتعمیر گیربکس اتومات در تهرانتعمیر گیربکس اتومات غرب تهرانتعمیر گیربکس اتومات کیاتعمیر گیربکس اتومات هیونداتعمیر گیربکس اتوماتیکتعمیر گیربکس اتوماتیک 206تعمیر گیربکس اتوماتیک تهرانتعمیر گیربکس اتوماتیک در تهرانتعمیر گیربکس اتوماتیک در غرب تهرانتعمیر گیربکس اتوماتیک سراتوتعمیر گیربکس اتوماتیک سوناتاتعمیر گیربکس اتوماتیک غرب تهرانتعمیر گیربکس اسپورتیجتعمیر گیربکس اکسنتتعمیر گیربکس الانتراتعمیر گیربکس تهرانتعمیر گیربکس جنسیستعمیر گیربکس خارجیتعمیر گیربکس خودرو تهرانتعمیر گیربکس در تهرانتعمیر گیربکس در جنوب تهرانتعمیر گیربکس در غرب تهرانتعمیر گیربکس سانتافهتعمیر گیربکس سوناتاتعمیر گیربکس کیاتعمیر گیربکس هیونداتعمیرات گیربکس اتوماتتعمیرات گیربکس اتوماتیکتعمیرگاهتعمیرگاه گیربکستهران گیربکسگیربکسگیربکس اتوماتمرکز تعمیر گیربکس اتوماتیک در تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.